Se dig omkring och upplev vår historia

Se dig omkring och upplev vår historia

Text: Charlotte Brusewitz

Överallt har det varit någon långt innan du kom dit. Varenda vägstump är ett historiskt dokument. Den första människan som trampar upp en stig visar vart hon är på väg. Så fortsätter människor att gå eller rida där. Väjer för stenbumlingar och tar sig över vattendrag där det är grunt eller man kan hoppa på stenar. De sicksackar sig uppför branta backar.
Så blev stigen en väg, när hästarna spändes för vagnar och krävde mer bredd.
I årtusenden har människor förflyttat sig i ungefär samma hastigheter: gående, springande, roende och ridande. Till havs var växlingarna mer påtagliga, men då var det vinden som styrde.
Det är bara drygt 200 år sedan som ångmaskinen gjorde entré i vår historia och med den kom bland annat ångfartygen och ångloken. Så kom bensinmotorerna och bilarna, och utan någon större ansträngning kan man idag åka fast för fortkörning.
Uppland är Sveriges yngsta landskap – det steg sist ur havet vid landhöjningen efter den senaste istiden. De steniga åkerholmarna och bergknallarna, vi ser ute på gärdena i dag, var kobbar och skär för 3000–4000 år sedan. Det finns också rester av de gamla vattenlederna som man förr färdades på i vår närhet.
Runstenar, hålvägar, kyrkor, byar, milstenar och hagmarker är exempel på uråldriga påminnelser om ett landskap i ständig förändring – ett alldeles gratis museum!
På Finsta gård, Skederid, (drygt en mil väster om Norrtälje) bodde i slutet av 1200-talet och början på 1300-talet lagmannen Birger Persson. Han fick det kungliga uppdraget att sammanställa och revidera lagtexterna i det område som sedan dess kom att benämnas Uppland.
Birger Persson fick 1303 dottern Birgitta. Hon bodde en stor del av sitt liv i Rom och är känd i världen som den heliga Birgitta. Hon är en av de märkligaste kvinnorna i svensk historia – åttabarnsmor, profet, politiker, berest och världskändis redan på 1300-talet. Birgitta helgonförklarades av påven 1391 och 1999 utnämndes hon av påven Johannes Paulus II till skyddshelgon för Europa.

Share This