Brukets bygd

Brukets bygd

Text: Per-Anders Wikström, ideell Folkets Husföreståndare Hallstavik

Hallsta var fram till början av 1900-talet en by. (Huvudort var Häverösund – nuvarande Häverödal) Pappersbruket byggdes på Hallsta bys utmarker vid Edeboviken 1912–1915 och var då Europas största industriprojekt. Bruket expanderade snabbt och Hallstavik blev ett brukssamhälle.  

År 1970 var Hallsta Pappersbruk Europas största tidningspappersbruk. Befolkningen hade då fördubblats sedan 50-talet och var nu drygt 5000 personer. I början av 90-talet kom de första tecknen på minskad efterfrågan av tidningspapper. Pappersbruket hade redan påbörjat, genom investeringar, att gå mot mer förädlade produkter. Kravet på kostnadsbesparingar kom, och Lars-Erik Roos kom in som platschef. Hans mottagande blev svalt: ”med Roos flög jobben sin kos”! Men Roos visade sig bli den sista ”brukspatronen”. Under sina år vid rodret månade han om orten och dess människor. Hans minne består bl a golfbanan som han var eldsjälen bakom. Kommande platschefer fick ännu tuffare uppdrag.

Bruket har idag två högeffektiva pappersmaskiner! Man har en hög teknologinivå och välutbildad personal. Energikonceptet som bygger på att utnyttja överskottsvärme från malning och använda i pappers­maskinernas torkpartier, med minimal spetsenergi från elpannor och där avloppsslam förädlas till parkjord och bark går till värmeverk, är unikt i branschen.

Samhället har trots bemanningsminskningarna hos pappersbruket inte minskat i motsvarande grad. De övertaliga från bruket har fått nya jobb – oftast med pendling, men bor kvar. Det sker också en inflyttning, ofta av pensionärer som omvandlar fritidshus till permanentboende eller köper ”billiga” Hallstaviksvillor.

I Hallstavik, som många mindre orter, har samhällets service minskat. Postkontoret stängdes 2006 och paketutlämning flyttades till ICA. Arbetsförmedling och Försäkringskassan bantades kring 2004 och flyttade ihop i AF:s lokaler fram till nedläggningen 2007.

En viktig faktor i utvecklingen av Hallsta är Roslagens Sparbanksstiftelser. De har under årens lopp satsat stora belopp för att stötta föreningsliv mm i kommunen och inte minst i Hallstavik. De aktiviteter som tidigare drevs i form av Hallstaviksnätverket, är nu lagt som en ny del i bankens samhällsengagemang – Häveröstiftelsen

I detta finns goda förutsättningar att finansiera olika projekt, såväl ”hårda” som ”mjuka”.

Viktigt är också att politiken sätter handling bakom orden ”hela kommunen skall leva”, och medverka till att åter göra Hallstavik till en ort dit man vill flytta för att leva och trivas. Tecken finns redan med beslut om nytt badhus i anknytning till den lyckade satsningen utomhusbadet. Vidare att ett Kontaktcenter Norrtälje Kommun nu finns i Folkets Hus, där vi kan få hjälp med olika ärenden. Torgombyggnaden är också på sikt positiv, även om den upprört våra känslor i korta perspektivet.

Share This