Succé för nyöppnad BVC i Rimbo

Succé för nyöppnad BVC i Rimbo

Rimbo Hälsocentrals BVC-mottagning i Rimbo har nu öppnat och arbetet med att få de sista pusselbitarna på plats – för att ha en heltäckande verksamhet från graviditet till skolåldern – pågår. 

Text och foto: Anders Sjögren

Kärntruppen – så här långt – vid BVC i Rimbo består av Anna Öster­berg, som är platsansvarig samt barn- och distriktssjuksköterska. Maria Hammarsten, BVC-sjuksköterska och Annelie Lindström som är BVC-psykolog.

– Invigningen var en succé, börjar Anna. Folk hängde på låset. Vi kände till att behovet av en BVC-mottagning fanns men blev ändå överraskade av det stora gensvaret. Många besökare stannade länge, och det blev omedelbart en känsla av att det är en mötesplats.

– Vi kommer fortsätta med öppet hus och ser över möjligheten att ha öppet på helger och vissa kvällar. Vi har möjligheten att forma det själva och vill vara föräldratillvända och lyhörda, berättar Maria.

Ytterligare team är på väg in i verksamheten. Närmast är logopederna Annika Flood och Norea Kjerrman som kommer att ha fasta platser i lokalerna.

– Sedan skall det även finnas barnmorskor på plats, förklarar Annelie. Vi hoppas också att snart kunna få igång en öppen förskola med specialpedagoger. Vi väntar egentligen bara på klartecken. Vi vet att det finns ett behov och har redan fått flera förfrågningar.

BVC i Rimbo ser stora fördelar med att ha helheten samlad i sina lokaler. En möjlighet att få stöd och hjälp hela vägen från graviditet till föräldraskapet och de frågor och funderingar som kan uppstå. Man vill uppmärksamma och förbereda föräldrar inför det nya livspusslet som det innebär att få barn.

– Redan nu har vi börjat med Yoga för gravida, fortsätter Anna. Denna kombinerar vi med utbildnings­insatser.

Anna Österberg är specialiserad inom amning och berättar att alla som har frågor runt detta är välkomna att höra av sig till henne. Hon betonar att man inte behöver vara ”listad” utan att det hanteras som ett distriktssköterskebesök. Det finns även planer för en amningsmottagning.

– Har man frågor i sitt föräldraskap kan man som förälder vända sig direkt till mig för att boka ett besök, tillägger Annelie.

Maria Hammarsten är ett välbekant ansikte i Rimbo. Hon har arbetat inom BVC i Rimbo sedan 2006.

– Alla blir glada över att se Maria här, hon är trygg och välkänd på orten och representerar kontinuitet, avslutar Anna.

Share This